fbpx
Klacht volgens de klachtenregeling

Mocht je een klacht hebben dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen. Je kunt dan gebruik maken van de externe klachtenregeling van Zorg voor ZZP.

Klachten m.b.t. jouw persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens